Motto: ‘vier het leven’

KOM vier het leven: een uitnodiging aan iedereen! En mijn persoonlijke motto. Deze site is de vindplaats van de activiteiten van mij, Rufi van Rooij.  Ik ben inmiddels begonnen met het vernieuwen van deze site, zodat jullie makkelijker kunnen gaan vinden waarmee ik je van dienst kan zijn. Voor nu verwijs ik ik je voor de meest actuele informatie graag naar de Diensten en de berichten onder Actueel.

KOM; een plek voor jou

KOM vier het leven, is mijn praktijk. Ik wil je een plek bieden waar je tot rust komt en jezelf mag zijn, waar je kunt uiten wat je bezighoudt. Verlies en rouw, reflectie, vragen over je hoe je verder wil. Ik luister en jij kunt vertellen. Maar vaak zijn woorden niet genoeg. Door “iets te doen” oftewel met je lijf bezig te zijn, lukt het je vaak beter om de weg vinden naar wat je ten diepste bezighoudt. Ik maak dan ook graag gebruik van creatieve werkvormen en rituelen. Ik werk ook als gecertificeerd basic coach ‘jongens in hun kracht‘.  Tevens ben ik gecertificeerd begeleider bij rouw en verlies (buro Nazorg)

Ik ondersteun je bij het zicht krijgen op jouw vragen, jouw proces, op jouw rouw, op jouw veerkracht en hoe je n hoe je verder wil, kunt, durft….. KOM stimuleert je naar binnen te kijken. Het gedicht “De Essentie” van Sjors Talsma zegt het immers precies goed.

De essentie
valt te vinden
maar dan moet je zoeken,
goed?
Want niemand
Die vertellen kan:
Je loopt het juiste tegemoet
De enige
Die weten kan
Of de bestemming
Is bereikt
Dat is degene die
Het allerbest naar binnen kijkt.

Sjors Talsma, www.bedrijfsdichter.nl

Ritueel begeleiden bij afscheid

Afscheid nemen van iemand die je lief is… Het is niet het makkelijkste wat een mens te doen staat in het leven. Als je geen of minder binding hebt met een kerk, religie, of noaberschap wil je misschien wel aandacht voor die traditie, maar ook vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan het afscheid. Woorden schieten vaak tekort. Eigen invulling van een ritueel, eigen inbreng in dat afscheid blijkt voor veel mensen een fijne en waardevolle manier te zijn om afscheid te kunnen nemen. Het helpt hen in het verdere leven zonder die dierbare. bekijk de video

 

Woord en Beeld

Ik schrijf blogs over wat mij raakt en wat mij boeit in hoe mensen het leven vieren. Samen met fotografe Marloes Sahin maak ik levensboeken/ karakterschetsen van mensen en families onder de titel Een Ontmoeting. En regelmatig blog ik over mijn werk #indetaxi.

Steeds vaker gebruik ik ook beelden bij mijn blogs. Een #tekending, een foto van een van mijn wandelingen. Het maken van het beeld en het schrijven versterken dat waaraan ik uitdrukking wil geven. Een mooi proces waarvan ik benieuwd ben hoe het zich gaat ontwikkelen.

Back to top