Motto: ‘vier het leven’

KOM vier het leven: een uitnodiging aan iedereen! En mijn persoonlijke motto. Zo is deze site gegroeid tot de vindplaats van de activiteiten van mij, Rufi van Rooij.
Ik ben inmiddels begonnen met het vernieuwen van deze site, zodat jullie makkelijker kunnen gaan vinden waarmee ik je van dienst kan zijn. Voor nu verwijs ik ik je voor de meest actuele informatie graag naar de Diensten en de berichten onder Actueel.

Ritueel begeleiden bij afscheid

Afscheid nemen van iemand die je lief is… Het is niet het makkelijkste wat een mens te doen staat in het leven. Als je geen of minder binding hebt met een kerk, religie, of noaberschap wil je misschien wel aandacht voor die traditie, maar ook vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan het afscheid.

Woorden schieten vaak tekort. ‘Iets doen’ en een eigen inbreng  in dat afscheid blijkt voor veel mensen een fijne en waardevolle manier te zijn om afscheid te kunnen nemen. Het helpt hen in het verdere leven zonder die dierbare.

bekijk de video

Werken met rituelen

Rituelen ondersteunen je bij je proces om essentiële veranderingen of verlies te doorleven en op weg te gaan in een andere toekomst. Ik ondersteun je individueel, maar ontwikkel en begeleid ook graag vieringen, workshops en/of trainingen voor groepen, teams en bedrijven. Gezamenlijk en op eigen wijze stilstaan bij de betekenis van die verandering, het verlies. Maar ook: hoe ga jij, hoe gaan wij, weer verder?

ervaar meer

Begeleiding

Als je een dierbare of iets dierbaars (gezondheid bijvoorbeeld) verloren hebt, dan weet je soms niet meer waar je het zoeken moet. Sociale contacten lukken niet zo goed, je werk is ineens niet leuk meer… Met wie kun óf durf je dan je gevoelens te delen?  Soms snap je trouwens niks van jezelf. Je vraagt je af hoe het verder moet. Het is dan fijn om met iemand te kunnen praten of te sparren, die geschoold is én zelf ervaren heeft wat verlies en rouw met je kunnen doen.

KOM wil een plek zijn waar je tot rust komt en jezelf mag zijn, waar je kunt uiten wat je bezighoudt. Dat hoeft niet alleen met woorden. Ook hier is ‘iets doen’ fijn; een passende manier om voor jezelf helder te krijgen waar je mee zit. KOM werkt met creatieve werkvormen, maar ook wandelen of het ontwikkelen en uitvoeren van een privé-ritueel kunnen deel uit maken van de begeleiding.

KOM kan je zo ondersteunen bij het zicht krijgen op jouw rouwproces, op zicht krijgen hoe je verder wil, kunt, durft….. KOM stimuleert je naar binnen te kijken. Het gedicht “De Essentie” van Sjors Talsma zegt het immers precies goed.

De essentie
valt te vinden
maar dan moet je zoeken,
goed?
Want niemand
Die vertellen kan:
Je loopt het juiste tegemoet
De enige
Die weten kan
Of de bestemming
Is bereikt
Dat is degene die
Het allerbest naar binnen kijkt.

Sjors Talsma, www.bedrijfsdichter.nl
Back to top