Blog28 oktober 2013

Ritueelbegeleiding bij uitvaarten. Afscheid nemen van iemand die je lief is… Het is niet het makkelijkste wat een mens te doen staat in het leven. Als je geen of minder binding hebt met een kerk, religie, of noaberschap wil je misschien wel aandacht voor die traditie, maar ook vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan het afscheid.  Woorden schieten vaak tekort. ‘Iets doen’ en een eigen inbreng in dat afscheid blijkt voor veel mensen een fijne en waardevolle manier te zijn om afscheid te kunnen nemen. Het helpt hen in het verdere leven zonder die dierbare.

Back to top