KOM Vier het leven staat voor:

Waar woorden ontoereikend zijn, werkt ‘iets doen’ wel.

Via creatieve werkvormen of eenvoudige bewegingsoefeningen (zie Jongens in hun Kracht) wordt de toegang tot wat je ten diepste bezighoudt geopend.

De overtuiging dat rituelen helend zijn.

Een ritueel is ook lichamelijk: je doet iets. Je doet iets met beelden, symbolen en handelingen op belangrijke momenten in je leven. Rituelen maken ervaren, delen en helen mogelijk. Ritueelbegeleiding rondom sterven, dood, verlies van gezondheid of werk maakt deel uit van mijn coachpraktijk.

Een plek waar je tot rust kunt komen.

KOM ondersteunt je in de turbulentie van het moment. KOM als een kom in de rivier: nadat een storm is geluwd kan het in de kom gespoelde water tot rust komen en kan het meegesleurde zand, slib etc. bezinken. WelKOM!

Kwaliteit op maat.

KOM werkt samen met jou. KOM werkt op tijd en met heldere afspraken.

Back to top