KOM Vier het leven staat voor:

Waar woorden ontoereikend zijn, werkt ‘iets doen’ wel.

Via creatieve werkvormen of eenvoudige bewegingsoefeningen wordt de toegang tot wat je ten diepste bezighoudt geopend.

De overtuiging dat rituelen helend zijn.

Voor de meest essentiële momenten in je leven zijn vaak niet de goede woorden te vinden. Juist ‘iets doen’ dat past bij zó’n moment, waar je werkt via beelden, symbolen en handelingen, maakt ervaren en verwerken mogelijk.

Eigen-wijze ceremonies:

KOM nodigt je uitdrukkelijk uit een eigen inbreng te hebben en een eigen invulling te geven aan belangrijke momenten in je leven: KOM!

Een plek waar je tot rust kunt komen.

KOM ondersteunt je in de turbulentie van het moment. KOM als een kom in de rivier: nadat een storm is geluwd kan het in de kom gespoelde water tot rust komen en kan het meegesleurde zand, slib etc. bezinken. WelKOM!

Kwaliteit op maat.

KOM werkt samen met jou. KOM werkt op tijd en met heldere afspraken.

Back to top