Wat is ‘Jongens in hun Kracht’?

Jongens in hun Kracht is een alomvattend trainingsprogramma. Uh, watte?!

‘Jongens in hun Kracht’ bestaat uit eenvoudige lichamelijke oefeningen, die je laten ervaren hoe jij handelt, hoe jij in bepaalde situaties doet. Ze maken je bewust van jouw lijf en via die bewustwording kom je in verbinding met jouw kern. Je leert jezelf kennen en vertrouwen. Je leert de zachte, maar o zo sterke kracht kennen die binnen in je zit (ja, ook in jou!). Zo kun je anders gaan handelen, patronen doorbreken en bewust kiezen voor wie je werkelijk bent.

‘Jongens in hun kracht’ is er voor iedereen. Grote, kleine, jonge, oudere mensen. Het is wel ooit begonnen als een trainingsprogramma voor jongens. Om jongens te leren op zachte, maar toch krachtige wijze met hun gevoelens om te leren gaan. Het bleek al snel voor alle mensen waardevol te kunnen zijn.

Waarom zou je ‘Jongens in hun Kracht’ training moeten gaan doen?

‘Jongens in hun Kracht’ is fijn als je niet zo goed weet wat er aan de hand is of als je niet zo goed kunt verwoorden wat je nu eigenlijk echt bezighoudt, belemmert, dwarszit. De oefeningen helpen je uit je hoofd te komen en te gaan ervaren en te ontwikkelen. Je leert over jouw zelfvertrouwen, veerkracht en weerbaarheid;  over het kunnen aangeven van jouw grenzen; over hoe jij prikkels, energie, stress kunt ontladen. De trainingen zijn ook erg geschikt voor gezinnen; om elkaar én jezelf beter te leren begrijpen, gedragspatronen te doorbreken. Voor kinderen en jongeren die vastlopen met hun gedrag; zich geïsoleerd voelen.

Met beroepsvereniging voor kinder-, jongeren- én gezinscoaches Adiona, maakten we deze infographic: 

 

Back to top