Heb het lef om te rouwen

Februari-Maart 2013 gaf ik de workshop: “ Heb het lef om te rouwen” Dat was het begin van KOM vier het leven, maar dat wist ik toen nog niet.

De workshop had tot doel mensen te ondersteunen in het rouwproces. Je hebt lef nodig om het gemis van een dierbare te leren hanteren. Bovendien heb je lef nodig om jouw gevoelens te uiten, omdat bijvoorbeeld de buren en vrienden vinden dat het tijd wordt dat je weer ‘normaal’ gaat doen. Maar alles is anders geworden en met een groot verlies wordt je steeds weer geconfronteerd, bijvoorbeeld bij verjaardagen, trouwdagen, familiebijeenkomsten.

In de workshop hebben de deelnemers via woorden en symbolen hun verlies in kaart gebracht. Met behulp van gezamenlijk ontwikkelde kleine rituelen bedachten ze een eerste stap op weg naar een gewenste toekomst.

Dit artikel uit het Hengelo’s weekblad (19 februari 2013) vertelt wat over de workshop. Het is geschreven door Franklin Veldhuis.

Andere voorbeelden

Thea Bos: verlies van een baan en inkomen….“Ik liep vast bij het solliciteren. Rufi heeft me de goede vragen gesteld en van het gesprek heeft ze een mindmap gemaakt.  Zo kreeg ik weer zicht op mijn werkelijke interesses, maar ook op mijn goede en minder goede kanten. Die mindmap geeft me nieuwe energie om weer op zoek te gaan naar een passende baan!”

Workshop voor mantelzorgers, een reactie van Nancy Tammerijn….Via het Steunpunt Informele Zorg kreeg ik een uitnodiging voor de workshop Verlies, verlangen en de toekomst. Toen ik het las merkte ik dat het resoneerde voor mij als mantelzorger en ik tranen in mijn ogen kreeg. In een kleine, veilige groep is er stil gestaan bij verschillende facetten rondom dit thema. Ik heb het als prettig ervaren en was blij met het dansen aan het einde waardoor ik positief naar huis ging.”

Rouwbegeleiding met inzet van ‘jongens in hun kracht’……(volwassene, vrouw ca 45 jaar)..ik had niet gedacht dat ik via lichamelijke oefeningen, zo goed bij de kern van mijn vragen kon komen. Door bewuster te worden van mijn lijf, werd ik bewuster van wat er allemaal speelt in mij. Eigenlijk op snelle en zachte manier heb ik dingen kunnen helen. Dat had ik niet verwacht. Ik heb weer een stevige basis om verder te gaan.”

Back to top